Cosmetologie

COSMETOLOGIE

Studii avansate în domeniul cosmetologiei.

FRIZERIE

Cunoasterea artei de coafare. Tehnologia coloristicii şi frezurilor moderne.

MAKE - UP

Make-up artist, arta care naşte frumuseţea.

NAIL ART

Tehnologia lucrărilor de manichiură şi pedichiură. Extensia unghiei tehnice

Admiterea

Admiterea in colegiul “Mondostud-Art” se desfasoara in stricta corespundere cu regulamentul de organizare si desfasurare a admiterii in invatamintul mediu de specialitate, aprobat de Ministerul Educatiei al Republicii Moldova. Prin ordinile directorului colegiului se desemneaza comisia de admitere care indeplineste procedura de admitere conform cerintelor. In colegiu se pastreaza lista nominala a studentilor care au participat anual la concursul de admitere si listele nominale a studentilor inmatriculati in fiecare an.

Acte necesare:

  • Actul de studii in original (cu anexa respectiva).
  • Buletinul de identitate sau (adeverinta de nastere pentru cei care n-au atins varsta de 16 ani).
  • 6 fotografii 3×4 color.
  • Certificatul medical tip (Nr. 086 – E) eliberat in anul admiterii de circumscriptia medicala respectiva.
  • Extrasul din carnetul de munca (pentru cei angajati).
  • Diplome de gradul I-III obtinute la concursurile scolare, republicane si internationale, diplome de participare la concursuri, olimpiade, expozitii organizate de Ministerul Educatiei si Ministerele de resort (pentru cei ce dispun de ele).
  • Copia buletinelor de identitate a parintilor si anexele lor.
  • Copiii orfani si copiii ramasi fara ingrijirea parintilor, cu statut de copil orfan prezinta o adeverinta de confirmare, eliberata de organul de tutela si curatela din localitate.
  • Livretul militar sau adeverinta de premilitar (pentru baieti).
Admiterea in Colegiu se face in baza de contract.
Accesati pagina SPECIALITATI pentru a vedea lista intreaga de studii si cursuri oferite de Colegiul Mondostud-Art. Telefoane de contact pentru Admitere: 0(22) 47-07-48, 0(22) 47-25-86, 067438235

Prezentare Generală

Anul fondarii – 2001
Forma juridica – Institutie de Invatamint Colegiul "Mondostud–Art"
Licenta – seria AMII Nr. 016371 din 01.06.2005
În baza rezultatelor evaluării externe, sub egida Guvernului se acreditează Instituţia Colegiul "Mondostud - Art" precum şi, programele de formare profesională din învăţământul profesional tehnic
Specialităţile supuse acreditarii:
Tehnologia prelucrării materialelor - 71590
Frizerie si cosmetica - 101210
Servicii - 2901
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţământ Profesional a acordat Diplomă de recunoştinţă şi "Cristalul Caliţăţii" în semn de înaltă apreciere apreciere pentru măiestrie, profesionalism şi studii de calitate în Colegiul "Mondostud - Art"