Cosmetologie

COSMETOLOGIE

Studii avansate în domeniul cosmetologiei.

FRIZERIE

Cunoasterea artei de coafare. Tehnologia coloristicii şi frezurilor moderne.

MAKE - UP

Make-up artist, arta care naşte frumuseţea.

NAIL ART

Tehnologia lucrărilor de manichiură şi pedichiură. Extensia unghiei tehnice

Cadre didactice

Valabilitatea unei institutii de invatamint si calitatea serviciiilor educationale prestate de aceasta, depinde de indicii calificativi ai corpului profesoral. Astfel, procesul instructiv–educativ in colegiu este asigurat de 52 profesori, dintre care:

  • 52 au studii universitare
  • 19 detinatori de gradul II
  • 3 gradul I
  • 1 superior
Din cele 52 cadre didactice angajate 44 sunt titulare.

Procesul intructiv–educativ este organizat si dirijat prin intermediul a 4 catedre, conduse de cadre didactice cu o bogata experienta organizatorica, pedagogica si profesionala. Pentru optimizarea procesului educational s–a elaborat un program de actiuni concrete:

Catedra “Frizerie si cosmetica”

Perfectionarea continua a predarii viitorilor specialisti in domeniul cosmetologiei, lucrul in comunitate cu formarea unei personalitati creative cu cunostinte si competenta, care s–ar putea incadra in cerintele pietii si a clientului.

Catedra “Stiinte Tehnice”

Dezvoltarea interesului studentului fata dedisciplinele de studii prin optimizarea procesului instructiv. La fel, prin activizarea procesului creativ al studentului si folosirea tehnologiilor moderne.

Catedra “Disciplinilor Socio–Umane”

Activeaza in domeniul dezvoltarii multilaterale a personalitatii studentilor si crearea valorilor general umane.

Catedra “Stiinte reale”

Dezvoltarea intelectuala a studentilor in domeniile exacte pentru o activitate multilaterala si posibilitatea de a implica cunostintele capatate in activitatea profesionala.

null

Prezentare Generală

Anul fondarii – 2001
Forma juridica – Institutie de Invatamint Colegiul "Mondostud–Art"
Licenta – seria AMII Nr. 016371 din 01.06.2005
În baza rezultatelor evaluării externe, sub egida Guvernului se acreditează Instituţia Colegiul "Mondostud - Art" precum şi, programele de formare profesională din învăţământul profesional tehnic
Specialităţile supuse acreditarii:
Tehnologia prelucrării materialelor - 71590
Frizerie si cosmetica - 101210
Servicii - 2901
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţământ Profesional a acordat Diplomă de recunoştinţă şi "Cristalul Caliţăţii" în semn de înaltă apreciere apreciere pentru măiestrie, profesionalism şi studii de calitate în Colegiul "Mondostud - Art"