Admitere

Transforma-ți visul în planuri de acţiune inteligibile.

Procesul instructiv−educativ este asigurat de medici, ingineri și profesori ce posedă titluri științifice și grade didactice, specialiști unici de calificare înaltă. Dintre care, 6 specialiști dețin diploma internațională cu titlu de lector profesor “Christine−Valmy“.

Admiterea în colegiul “Mondostud-Art” se desfășoară în strictă corespundere cu regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul mediu de specialitate, aprobat de Ministerul Educației al Republicii Moldova.

Prin ordinile directorului colegiului se desemnează comisia de admitere care îndeplinește procedura de admitere conform cerințelor. În colegiu se păstrează lista nominală a studenților care au participat anual la concursul de admitere și listele nominale ale studenților înmatriculați în fiecare an.