ADMITERE

Centrul de Excelență în Estetică vă invită să urmați în următoarele profesii ți cursuri:

Cursuri :

Specialități :

ACTELE NECESARE :

Admitere 2024-2025
Turul 1 - __.__.2024
Turul 2 - __.__.2024

ADMITERE

Pentru a depune documente vă invităm la comisia de admitere

Adresa

mun.Chișinău, str. Meșterul Manole 18 (Clădire - "INTEH")
Cabinet № ___