Cadre didactice

Valabilitatea unei institutii de invatamint si calitatea serviciiilor educationale prestate de aceasta, depinde de indicii calificativi ai corpului profesoral. Astfel, procesul instructiv–educativ in colegiu este asigurat de 52 profesori, dintre care:

  • 52 au studii universitare
  • 19 detinatori de gradul II
  • 3 gradul I
  • 1 superior

Din cele 52 cadre didactice angajate 44 sunt titulare.

Procesul intructiv–educativ este organizat si dirijat prin intermediul a 4 catedre, conduse de cadre didactice cu o bogata experienta organizatorica, pedagogica si profesionala. Pentru optimizarea procesului educational s–a elaborat un program de actiuni concrete:

Catedra “Frizerie si cosmetica”

Perfectionarea continua a predarii viitorilor specialisti in domeniul cosmetologiei, lucrul in comunitate cu formarea unei personalitati creative cu cunostinte si competenta, care s–ar putea incadra in cerintele pietii si a clientului.

Catedra “Stiinte Tehnice”

Dezvoltarea interesului studentului fata dedisciplinele de studii prin optimizarea procesului instructiv. La fel, prin activizarea procesului creativ al studentului si folosirea tehnologiilor moderne.

Catedra “Disciplinilor Socio–Umane”

Activeaza in domeniul dezvoltarii multilaterale a personalitatii studentilor si crearea valorilor general umane.

Catedra “Stiinte reale”

Dezvoltarea intelectuala a studentilor in domeniile exacte pentru o activitate multilaterala si posibilitatea de a implica cunostintele capatate in activitatea profesionala.