Centru de validare

Calificarea Ta Recunoscută Acasă

Acum ai posibilitatea să obții actele care să confimre calificarea ta pentru a te putea angaja conform experienței de muncă pe care o ai

Experiență

Abilități

Cunoștințe

Competențe

VALIDARE

Domenii de validare a competențelor

recunoașterea calificării

CE ESTE Recunoașterea Calificării?

Cunoști bine o meserie și ești bun profesionist în ceea ce faci, dar

    • nu ai studii de profil?
    • ai nevoie de un document pentru a te putea angaja în câmpul muncii  conform experienței și competențelor pe care le ai?

Recunoașterea calificării presupune  evaluarea competențelor tale și obținerea certificatului de calificare.

CUM OBȚII

certificatul de recunoaștere a calificării tale?

Pașii

Adresează-te la secretarul Centrului de validare din instituția de învățământ și depune un dosar cu documentele indicate mai jos. Dacă ești beneficiarul structurii teritoriale a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă din raionul/ municipiul unde ai domiciliul, solicită modelele de cerere și de fișă de înscriere și o recomandare de la această instituție.

Fiecare candidat va fi asistat de un consilier care vă va acorda ajutor pentru:

Susține o evaluare la Centrul de validare din cadrul instituției de învățământ și obține certificatul de recunoaștere a calificării tale.

depune dosarul

Actele necesare

copia simplă a actului de identitate

copiile simple ale actelor de studii anterioare, dacă există

3 fotografii color (3x4 cm)

copiile simple ale contractelor de muncă, diplomelor de participare, ale eventualelor certificate de competențe, alte eventuale certificate ce atestă competențele dobândite anterior, recomandări de la foștii angajatori

declarația pe proprie răspundere privind respectarea normelor de protecție a muncii în timpul evaluării ce va urma

chitanța de plată a taxei de evaluare. Plata poate fi făcută de candidat, angajator sau Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă