Despre noi

despre noi

Descoperă viitorul alături de noi

Colegiul ”Mondostud-Art” din mun. Chișinău este o instituție privată prestigioasă de învățământ profesional tehnic, fondată în anul 2001

În anul 2006 Colegiul “Mondostud−Art” este acreditat și obține certificatul respectiv seria AC Nr. 0112 din 25.05.06, în anul 2010 colegiul este supus unui control riguros din partea Camerii de Licențiere a Republicii Moldova, la 1 iulie 2010 primește licența cu numărul 016371, seria AMMII

Mediu optim

Profesori calificați

Dezvoltare continuă

“La om totul trebuie să fie frumos, și fața, și îmbrăcămintea, și sufletul, și gândul”

- A.P. Cehov

Acesta este scopul pentru care luptă colectivul Colegiului “Mondostud−Art”. Ținând cont de cererea mare a specialiștilor în domeniu, pe piața muncii, Colegiul “Mondostud−Art” își propune pregătirea unor asemenea cadre.

Transformările prin care trece sistemul educațional evidențiază tendința de orientare spre personalitatea umană, spre formarea unor abilități, deprinderi, capacități intelectuale și creative. Esența obiectivelor strategice ale unei instituții de învățământ rezidă din idea: absolventul este oglindă instituției, aptitudinile și capacitățile lui sunt numele pe care îl poartă o instituție într−o societate. 

mondostud-art

Misiunea instituției

Dezvoltarea învățământului, întru asigurarea educației de calitate bazată pe principii educaționale și competențe profesionale, cum ar fi:

Competențe de învățare și comunicare:

Competențe de a stăpâni metodologia de integrare a cunoștințelor de baza despre om și societate în scopul satisfacerii acțiunilor pentru îmbunătățirea calității vieții personale și sociale. De a comunica argumentat în limba maternă folosind terminologia științifică în domeniul ales.

Competențe acțional strategice:

Competențe de proiectare a afacerii, de a găsi soluții de rezolvare a problemelor apărute în diferite situații critice. Competențe de a acționa creativ și autonom în cazuri excepționale și o colaborare activă în condiții de activitate colectivă.

Competențe de autocunoaștere:

Competențe de analiză critică asupra propriei activități în scopul autodezvoltării continue și autorealizării personale în diferite domenii. Competențe de a-și asuma responsabilități pentru a duce un mod sănătos de viață fără a crea probleme celor din jur.

Competențe civice morale:

Competențe de a manifesta o poziție civică activă în societate. Competențe de analiză și evaluare a problemelor sociale legate de orientare religioasă, sexuală.

Competențe culturale:

Competențe de a se orienta în valorile culturale a națiunii și etniilor în care vor activa. Competențe de a respecta tradițiile neamului și valorile altor națiuni.

Competențe antreprenoriale:

Competențe de a alege conștient viitoarea arie de activitate profesională, analizând critic posibilitățile intelectuale și material personale.

Materializează-ți visul

Colegiul, prin întreaga organizare a procesului educațional se străduie să păstreze numărul de studenți, punând accent pe dezvoltarea înaltelor valori general umane. Există numeroase modalități ce conduc spre succes în alegerea unei specialități potrivit calităților și aspirațiilor fiecărui tânăr, o șansă unică pentru cele mai accesibile, cele mai depline și cele mai sigure profesii le găsiți la noi la Colegiul “Mondostud−Art”.

Instruirea se desfășoară cu frecvență la zi, la 3 specialități, în baza studiilor gimnaziale, mediei de cultură generală și liceale. La baza studiilor de specialitate stau tehnologii avansate cu utilizarea elementelor modulare. Tehnica de instruire permite utilizarea informației digitale pentru pregătirea calificată în domeniul efectuării lucrărilor de frizerie, cosmetologie, manichiură, pedichiură, machiaj, tatuaj, bodyart, precum și în domeniul confecționărilor bijuteriilor.

Cei îndrăgostiți de frumos vor fi capabili să confecționeze bijuterii din cele mai alese, fiindcă vor găsi aici o gamă diversificată de modele și culori: în inele, brățări, cercei, fiecare dintre ele reprezentând o capodoperă finală fină și durabilă, cu un deosebit aspect estetic adaptate la diferite stiluri și tendințe ale modei.

Mediu optim

Colegiul are ca responsabilitate organizarea, coordonarea și realizarea activității de formare profesională

Colegiul dispune de laboratoare echipate cu utilaje și ustensile moderne și o bază didactică adecvată pentru desfășurarea educațională la specialitățile menționate

Cadrele didactice implicate în instruirea studenților sunt calificate și dețin grade didactice: doi, întâi și superior

Toate acestea asigură condițiile necesare pentru un proces de învățământ performant și adecvat nevoilor studenților.

te ajutăm să evoluezi

descoperă oportunitățile

Colegiul respectiv este unicul în republică care s-a încadrat în pregătirea specialiștilor la profilurile indicate, de aceea promovează activități educaționale inovatoare. Este în permanentă căutare spre valorificarea experienței altor instituții de învățământ din alte state, în stabilirea de relații avantajoase cu diverși parteneri în scopul perfecționării și modernizării managementului educațional. Colegiul “Mondostud−Art” este unica instituție din Republica Moldova, care pregătește specialiști în domeniul cosmetologiei complexe.

Actualmente, în colegiu își desfășoară studiile peste 700 de studenți. Activăm în al 21-lea an. Cartea de vizită a instituției noastre sunt cei 1470 de absolvenți care sunt angajați în câmpul muncii, unii din ei având deja o afacere personală, alții prestează servicii de calitate, atât în țară cât și peste hotarele ei. Realizările colegiului sunt recunoscute în țară și peste hotare, grație filmului documentar “Arta bijuteriei în Moldova”, produs și proiectat în republică și alte țări ca: Bulgaria, Grecia, Italia, Turcia, Ucraina.

Dacă ne referim la specialitatea “frizer−cosmetolog”, la finisarea studiilor absolvenții sunt angajați peste hotarele țării, în urma încheierii contractului de muncă cu firma italiano−română “Promode”. În urma contractului cu compania “Skin Cosmetic Center” sunt repartizați la serviciu peste hotare, în Rusia câte 10 persoane anual, conform contractului “Thea Med” în fiecare an sunt angajați în România până la 15 persoane.

Conform contractului de colaborare cu uzina “Giuvaier” specialiștii din domeniul tehnologia confecționării materialelor activează la uzina “Giuvaier”, firma “Auratus” și în toate centrele de prelucrare a materialelor din republică. Din cei 140 de absolvenți ai specialității “tehnologia prelucrării materialelor” 32 și-au deschis centre particulare pe teritoriul republicii.

Profesori calificați​

Procesul instructiv−educativ este asigurat de medici, ingineri și profesori ce posedă titluri științifice și grade didactice

Cadrele didactice și specialiștii au o calificare unică și de înaltă performanță

Printre aceștia, 6 specialiști sunt lectori profesori cu diplomă internațională din partea "Christine-Valmy".

Nivelul ridicat de calificare contribuie la asigurarea unui învățământ de calitate.

Activitatea educațională și culturală a Colegiului “Mondostud−Art” se desfășoară în conformitate cu obiectivele educaționale, promovate de Ministerul Educației al Republicii Moldova. Pentru realizarea obiectivelor cultural−educaționale, colegiul dispune de o sală de festivități cu scenă, proiectoare și efecte de lumini, teren și sală de sport. În fiecare an la începutul lunii octombrie se organizează “Balul Bobocilor” cu participarea studenților anului 1, organizat în localurile publice.

Printre activitățile cultural−sociale desfășurate de colegiu putem evidenția: participarea anuală la Hramul orașului cu prezentări de colecții: coafuri, tatuaj artistic, expoziții de bijuterii. Cooperarea cu revista “Les Nouvelles Esthetiques”  și editarea unor lucrări în revistă. Participarea anuală la “Beauty Expo” prezentând în cadrul acesteia cele mai prestigioase lucrări de frizerie și bijuterie confecționate în cadrul orelor practice în colegiu. Prezentarea anuală a colecțiilor în incinta Palatului Național în cadrul conferinței dedicată zilei profesorului.

De asemenea, colegiul a organizat desfășurarea diferitor excursii pe teritoriul republicii și în România, cu genericul “Salvând lăcașul sfânt, îți înalți spiritul” localizate la: Țîpova, Orheiul Vechi, Saharna, Sovata, Odessa, Kiev.

Dezvoltare continuă

Intenționăm să stabilim relații de colaborare cu instituții de învățământ de profil

Vom efectua vizite reciproce pentru a schimba experiență și a dezvolta proiecte avantajoase pentru ambele părți.

Ne propunem să diversificăm sursele de finanțare și să asigurăm resurse adecvate pentru instruirea studenților.

Avem în vedere să completăm biblioteca cu literatură de specialitate și laboratoarele cu utilaje performante.

Toate aceste măsuri au ca scop perfecționarea procesului de pregătire a viitoarelor cadre și asigurarea unui învățământ de calitate.

Studenții Colegiului “Mondostud−Art” au participat la competiții sportive organizate cu lucrătorii uzinei “Giuvaier”, Colegiul Tehnic  și Colegiul de Construcții din mun. Chișinău.

În anul 2010 colegiul a încheiat un contract de colaborare cu organizația internaționala SES, în urma căruia experții germani activează în colegiu pe o perioada de 3 saptămâni iar studenții absolvenți au posibilitatea de a-și desfășura practica de diplomă în Germania.

În anul 2012 a fost încheiat un contract de colaborare cu academia de frumusețe din Kiev, în urma acestui contract, absolvenții colegiului își pot prelungi studiile pe termen de 2 ani la specialitățile din domeniul frumuseții. Tot la Kiev a fost semnat contractul cu Asociația Bijutierilor din Ucraina, în baza căruia specialiștii cunoscători de limba rusă pot fi angajați la muncă la uzina de diamante din Kiev.