Coafor

Coafor

Programul de formare profesională a adulților, meseria   acordă  Certificat acreditat de către Ministerul Educației și Cercetării însoțit de un  supliment confirmativ.   Diploma  încadrează  un  QR code generator  individual  care confirmă veridicitatea acesteia.

Evoluția accelerată a serviciilor de frumusețe atinge niveluri înalte în dependență de solicitările acestora, dorința de transformare estetică a aspectului exterior prin coafare. Tendințele fluctuante sunt dictate atât  de modă, cât și evoluția tehnologiilor  moderne din  domeniul serviciilor de frumusețe, permanenta actualizare a produselor cosmetice și utilajului specific accentuează necesitatea și importanța studiului și dezvoltarea domeniului profesional respectiv. Astfel menirea programului de formare profesională a adulților pentru  viitorii meșteri în domeniul coafării  este să asigure formarea și extinderea cunoştinţelor şi abilităților acumulate în domeniul frumuseții podoabei capilare umane și aplicării tehnicilor moderne, prin utilizarea produselor și ustensilelor specifice. Un  accent deosebit este fixat pe formarea deprinderilor de studiu individual, de autoevaluarea rezultatelor obţinute și de perfectarea experienţei în domeniul ales.

CONDIȚII DE REALIZARE

Cursul de „Coafor” posedă conținut  teoretic și practic. La orele teoretice, beneficiarii studiază structura părului, structura pielii, etc. În atelierul de lucru accentul se pune pe respectarea regulilor de siguranță și sanitare industriale și igienă: beneficiarii au variația de a efectua următoarele activități: punerea în aplicare a părului și a extrage piloni coafuri de execuție (zi si noapte), efectuarea de colorare a părului, tratare a părului ,tunsori și execuție, etc.

        Numărul de cursanți în grupul de studiu poate varia de la 10 până la 15 de persoane.  Durata orelor de formare profesională teoretice și practice – 1h 20 de minute.

Recunoscuți în lumea mondenă cu studii superioare, formări continue și participări la diferite concursuri naționale și internaționale. Eficiența cunoștințelor în arta coafării îndeosebi depinde de luminarea sălii, de manechini, oglinzi, mese de lucru, reviste, placate, etc.

Specialistul calificat, conform programului de formare profesională a adulților, la meseria „Coafor” va demonstra:

Cunoștințe:

 • tipuri de servicii din domeniu;
 • regulile de deservire și consiliere a clienților;
 • bazele fiziologice a pielii și a părului;
 • regulile sanitare și de igienă, siguranță;
 • organizarea locului de muncă;
 • forme și metode de coafare în salon;
 • normele, tehnicile și metodele de îndeplinire a diferitor genuri de servicii de frumusețe;
 • gama de materiale utilizate în practica lucrărilor de frizerie;
 • compoziția și proprietățile preparatelor, soluții pentru aplicații speciale;
 • produsele cosmetice – efectul lor asupra pielii și a părului;
 • modalități de acordare a primului ajutor;
 • rata consumului de materiale, produse în frizerie;

Aptitudini:

 • furnizarea serviciilor de  coafor pentru public;
 • identificarea nevoilor clientului;
 • evaluarea aspectului exterior al potențialilor clienți;
 • analiza stării scalpului și a părului clientului;
 • determinarea căilor și mijloacelor de executare a servicii de tunsoare;
 • monitorizarea proceselor tehnologice ale serviciilor de coafare, produse si materiale profesionale;
 • utilizarea profesională a echipamentelor tehnice, scule profesionale și accesorii;
 • menținerea un mediu de lucru sigur și curat.

Responsabilitate și autonomie:

Specialitatea se  ocupă cu tăierea, aranjarea, vopsirea, îndreptarea şi coafarea părului. În această grupă sunt incluşi şi cei/cele care execută operaţiuni de bărbierit sau tăierea părului facial şi tratarea scalpului. Atribuțiile de bază ale acestora includ: coafarea, spălarea, vopsirea și ondularea părului; bărbierirea sau tunsul bărbii și mustăților; realizarea tratamentelor pentru scalp; ajustarea perucilor în conformitate cu cerințele clienților/clientelor; oferirea consultanței în îngrijirea părului, cu referire la produsele de înfrumusețare și coafuri; coafarea părului, precum și adăugarea extensiilor de păr; programarea clienților/clientelor și perceperea plăților; curățarea zonelor de lucru și a instrumentelor de igienizare.

Programul de instruire oferă o bază teoretică și practică aprofundată, care permite beneficiarilor să-și formeze și exercite setul de competențe necesare meșterului în frizerie, care includ:

 • Pregătirea profesională a frizerului
 • Îngrijirea şi tratarea corespunzătoare a părului
 • Tehnici moderne de tunsori
 • Tehnici moderne de vopsire a părului
 • Tehnici moderne de coafare a părului
 • Organizarea locului de muncă conform specificului saloanelor de frumusețe;
 • Identificarea aspectelor patologice ale părului şi pielii capului.
 • Utilizarea instrumentelor, ustensilelor și aparatajului după destinație în dependență de specificul coafurii;
 • Identificarea tipului de păr, a particularităților feței și a formei craniului clientului;
 • Aplicarea tehnicilor moderne de coafat cu respectarea tuturor normelor în vigoare;
 • Aplicarea tehnicilor moderne de vosire a părului;
 • Realizarea tunsorilor cu respectarea particularităților specifice frizurii;
 • Utilizarea diferitor surse de documentare privind produsele de îngrijire capilară, tratament şi styling.
 • Promovarea liniilor profesionale de produse de vopsire , întreţinere şi îngrijire a părului în salon.
Absolvenții programului de formare profesională a adulților, calificarea „Coafor” pot activa în calitate de meșteri în:
 • Saloane de frumusețe
 • Frizerii
 • Studiouri (inclusiv studiouri fotografice)
 • Teatru și televiziune.