Cosmetician

Cosmetician

Cosmetician

          Programul de formare profesională a adulților, meseria de „Cosmetician” acordă Certificat acreditat de către Ministerul Educației și Cercetării însoțit de un supliment confirmativ. Diploma încadrează un QR code generator individual care confirmă veridicitatea acesteia.
          Specializarea în industria frumuseței este un nivel actual al civilizației, ce duce la o creștere continuă a performanților estetice. Cosmetologia reprezintă studiul complex de medicină curativă și preventivă, igienă, îngrijirea pielii și anexelor ei. Un cosmetician/cosmeticiană competent/competentă trebuie să dispună de cunoștințe vaste, ceia ce accentuează necesitatea și importanța studiului și dezvoltarea domeniului profesional respectiv. Pentru a presta servicii de frumusețe, să cunoască chimia produselor cosmetice și efectul lor asupra pielii, anatomia pielii și bolile întâlmite în cosmetologie, aplicarea în practică celor mai moderne și inovatoare tehnologii pentru a trata problemele inestetice ale pielii.Astfel menirea programului de formare profesională a adulților pentru viitorii cosmeticieni este să asigure formarea și extinderea cunoştinţelor şi abilităților acumulate în domeniul cosmetologiei. O deosebită importanță are și formarea deprinderilor de studiu individual, de autoevaluarea rezultatelor obţinute și de perfectarea experienţei în domeniul ales.

CONDIȚII DE REALIZARE

          Instituția și catedrele posedă o bază materială şi didactică pregătirii specialiştilor în acest
domeniu. Cursul de cosmetologie este împărțit în partea teoretică și practică. Grupul de studiu
sunt de până la 15 de persoane. Durata orelor de formare de lecții teoretice și practice – 1h 20 de
minute. Centrul are laborator (cab 302) care este dotat cu tot necesarul specializat în domeniu:
literatură de specialitate în domeniul vizat, utilaje , instrumente și produse necesare în procesul
instructiv. Misiunea programului: pentru a crea condiții pentru educație de înaltă calitate, bazate
pe un mediu educațional în continuă evoluție; să pună în aplicare programe inovatoare și a noilor
tehnologii de învățare în direcția de pregătire (sectorul de servicii), pentru a asigura formarea
profesională și un proces practic competitiv în sectorul serviciilor și piața muncii.

          Finalitățile reprezintă descrierea rezultatelor învățării, ceea ce cursantul trebuie să cunoască, să înțeleagă și să fie capabil să demonstreze lucrările practice după finisarea cursului. Finalitățile specifice cerințelor pentru acordarea creditelor.
          Ansamblul de competențe este apreciat drept instrument/mechanism de integrare socio-profesională de success. Competența reprezintă o combinație dinamică de cunoștințe și aplicarea lor, aptitudini, atitudini și responsabilități ce descriu finalitățile de studiu.
          Evoluţia metodelor moderne în domeniul cosmetologiei accentuează necesitatea și importanta studiului relaţiei socio-economice şi a peţii muncii, de aceia e nevoie ca disciplina să ofere o pregătire temeinica a cursantului.

Cunoștințe:

 • Dezinfectarea și sterilizarea instrumentelor;
 • Tipuri de alungirea unghiilor, clasică și combinată (cu aparatul);
 • Tehnici de pilire și finisare, manual, cu ajutorul frezei;
 • Aplicarea protecției de gel pe unghia naturală;
 • Construirea unghiilor false cu gel pe şablon;
 • Alungirea unghiilor, forme: pătrate scurte, pătrate arcuite, migdală de salon, migdală modernă, etc;
 • Probleme ale unghiilor și rezolvarea lor la aplicarea gelului;
 • Patologii ale unghiilor, metode de prevenire ale lor;

Aptitudini:

 • Atenţie şi concentrare în procesul de executare a dezinfectării şi/sau sterilizării instrumentelor şi suprafeţelor;
 • Comunicare corectă şi eficientă în contextul consilierii clienţilor;
 • Realizarea procedurilor igienice de manichiură;
 • Atenţie şi concentrare în procesul de executare a procedurilor de extensie;
 • Executarea procedurii de extensie, modalități de extensie;
 • Executarea procedurii europene cu aplicarea diferitor tehnici de french;
 • Executarea desenelor prin diferite tehnici;
 • Modelarea formei unghiei în conformitate cu procedura de alungire selectată;
 • Executarea masajului membrelor superioare;
 • Organizarea locului de muncă, igiena și metodele de dezinfecție, etica profesională a cosmeticianului
 • Produse cosmetice. Clasificarea şi aplicarea lor în diverse procedee cosmetice faciale și corporale.
 • Noțiuni generale despre piele și anexele ei. Imperfecțiunele cutanate și aspectele neplăcute ale pielii
 • Dermo-diagnosticul pielii, tipurile de ten.
 • Tehnici de îngrijire cosmetică pe bază de produs
 • Tehnici de îngrijire cosmetică pe bază de aparataj
 • Tehnici corporale anticelulitice antivergituri
 • Abordare eficientă în contextul stabilirii tipului de ten;
 • Corectitudine şi coerenţă în stabilirea imperfecţiunilor cutanate;
 • Luarea deciziilor referitoare la schema de îngrijire a tenului conform tipului de ten stabilit;
 • Abordare eficientă în stabilirea procedurilor cosmetice utile fiecărui client;
 • Atenţie şi concentrare în procesul de executare a procedeelor cosmetice;
 • Atenţie şi concentrare în procesul de cercetare a produselor cosmetice conform ingredientelor şi termenului de valabilitate;
 • Respectarea regulilor privind păstrarea şi depozitarea produselor cosmetice;
 • Interes pentru promovarea unor produse cosmetice adecvate conform problemelor clienţilor;
 • Luarea deciziilor optime referitoare la îngrijirea tenului clientului la domiciliu;
Angajarea în câmpul muncii are loc conform calificării atribuite. În conformitate cu Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova, absolvenții programului pot să activeze în saloanele de frumusețe publice, care prestează servicii cosmetologice,cabinet cosmetologice, afaceri private.