Depilare cu ceară caldă

Depilare cu ceară caldă

Depilare cu ceară caldă

Denumirea programului:
Specialist/specialistă în epilare

          Programul de formare profesională a adulților, meseria acordă Certificat acreditat de către Ministerul Educației și Cercetării însoțit de un supliment confirmativ. Diploma încadrează un QR code generator individual care confirmă veridicitatea acesteia.
          Obiectivul programului este obţinerea cunoştinţelor în domeniul depilării şi asigurării calităţii necesare în activitatea practică a viitorilor specialiști.
          Conținutul cursului va fi adaptat la cerințele beneficiarilor în dependență de cunoștințele în domeniu.
          Programul se adresează persoanelor care doresc să se formeze și să se specializeze în acest domeniu, oferind participanților o abordare practică, urmărind dezvoltarea aptitudinilor, abilităților și competențelor specifice.

Diploma

CONDIȚII DE REALIZARE

Instituția și catedrele posedă o bază materială şi didactică pregătirii specialiştilor în acest domeniu. Cursul de epilare este împărțit în partea teoretică și practică. Grupul de studiu sunt de până la 15 de persoane. Durata orelor de formare de lecții teoretice și practice – 1h 20 de minute. Centrul are laborator (cab 302) care este dotat cu tot necesarul specializat în domeniu: literatură de specialitate în domeniul vizat, utilaje , instrumente și produse necesare în procesul instructiv.
Finalităţile reprezintă descrierea rezultatelor învăţării, ceea ce cursantul trebuie să cunoască, să înţeleagă şi să fie capabil să demonstreze după finisarea studiilor. Finalităţile specifică cerinţele pentru acordarea creditelor. Ansamblul de competențe este apreciat drept instrument/mecanism de integrare socio-profesională de succes. Competenţa reprezintă o combinaţie dinamică de atribute (cunoştinţe şi aplicarea lor, aptitudini, atitudini şi responsabilităţi), ce descriu finalităţile de studiu sau maniera în care cursantul va reuşi să aplice cunoştinţele obţinute la sfârşitul programului de formare profesională. Evoluţia tehnologiilor moderne în domeniul depilării accentuează necesitatea și importanța studiului relaţiei socio-economice şi a pieței muncii, de aceea e nevoie ca disciplina să ofere o pregătire temeinică a cursantului.

Cunoștințe:

 • Metode și tehnici de igienizare a spațiului de muncă;
 • Metode și tehnici de sterilizare a instrumentelor;
 • Condiții și norme sanitaro-igienice pentru organizarea locului de muncă;
 • Structura pielii și foliculului pilos;
 • Fazele de creștere a firului de păr;
 • Bolile dermatologice întâlnite pe piele;
 • Hirsutism și hipertricoz; cauzele apariției;
 • Structura și tipurile aparatajelor electrice pentru ceară;
 • Tipurile de ceară caldă;
 • Indicații și contraindicații în depilare;
 • Complicații și recomandări;

Aptitudini:

 • Furnizarea serviciilor în domeniul depilării;
 • Identificarea nevoilor clientului;
 • Determinarea căilor și mijloacelor de a îndeplini serviciile clientului;
 • Determinarea proprietăţilor chimice a produselor calmante și regenerante;
 • Utilizarea corecta a produselor antiseptice și antibacteriene în diverse cazuri;
 • Instrumente și materiale utilizate pentru depilarea cu ceară caldă.
 • Anatomia pielii și a părului.
 • Depilarea cu ceară caldă pe diferite zone ale corpului uman.
 • Utilizarea materialelor și instrumentelor specifice depilării cu ceară caldă;
 • Identificarea tipului de păr folicular și stării pielii clientului;
 • Aplicarea tehnicilor depilării cu ceară caldă în dependență de specificul fiecărei zone ale corpului uman;
 • Acordarea de asistență profesională post – epilatorii;
Angajarea în câmpul muncii are loc conform calificării atribuite. În conformitate cu Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova, absolvenții programului pot să activeze în saloanele de frumusețe publice și private care prestează servicii de depilare. Conform statisticii, în Republica Moldova activează peste 500 saloane și centre de frumusețe care necesită specialiști calificați în domeniul epilări.