Electroepilare

Electroepilare

Electroepilare

Denumirea programului:
Specialist/specialistă în epilare

          Programul de formare profesională a adulților, meseria acordă Certificat acreditat de către Ministerul Educației și Cercetării însoțit de un supliment confirmativ. Diploma încadrează un QR code generator individual care confirmă veridicitatea acesteia.
          Competenţele şi obiectivele propuse pentru Specialist/specialistă în electroepilare pot fi atinse prin antrenarea cursanților în diverse situaţii de învăţare ce presupune planificarea activităţilor educaţionale bazate pe îmbinarea metodelor şi mijloacelor de învăţare adecvate părților interesate, formării competenţelor profesionale şi aplicarea strategiilor eficiente centrate pe cursant.
          Scopul programului de formare profesională este de a transmite adulților cunoștințele domeniului vizat, privind diversitatea metodelor de electroepilare, structura și tipurile aparatelor electrice, formarea deprinderilor practice respective, analizați structura firului de păr, fazele de creștere, cauzele apariției, indicații și contraindicații, metode de îndepărtarea firelor de păr definitiv.

Diploma

CONDIȚII DE REALIZARE

          Instituția și catedrele posedă o bază materială şi didactică pregătirii specialiştilor în acest domeniu. Cursul de electroepilare este împărțit în partea teoretică și practică. Grupul de studiu sunt de până la 15 de persoane. Durata orelor de formare de lecții teoretice și practice – 1h 20 de minute. Centrul are laborator (cab 302) care este dotat cu tot necesarul specializat în domeniu: literatură de specialitate în domeniul vizat, utilaje , instrumente și produse necesare în procesul instructiv. Misiunea programului: pentru a crea condiții pentru educație de înaltă calitate, bazate pe un mediu educațional în continuă evoluție; să pună în aplicare programe inovatoare și a noilor tehnologii de învățare în direcția de pregătire (sectorul de servicii), pentru a asigura formarea profesională și un proces practic competitiv în sectorul serviciilor și piața muncii.

Evoluţia tehnologiilor moderne în domeniul depilării accentuează necesitatea și importanța studiului relaţiei socio-economice şi a pieței muncii, de aceea e nevoie ca disciplina să ofere o pregătire temeinică a cursantului.

Cunoștințe:

 • Igienizarea spațiului de muncă și sterilizarea instrumentelor;
 • Structura pielii și foliculului pilos;
 • Fazele de creștere a firului de păr;
 • Bolile dermatologice întâlnite pe piele;
 • Hirsutism și hipertricoz; cauzele apariției;
 • Structura și tipurile aparatelor electrice pentru electroepilare;
 • Tipurile de ace pentru electroepilare;
 • Indicații și contraindicații în electroepilare;
 • Tehnica electroepilarii pe diverse zone a corpului;
 • Complicații și recomandări;

Aptitudini:

 • Furnizarea serviciilor în domeniul depilării;
 • Identificarea nevoilor clientului;
 • Determinarea căilor și mijloacelor de a îndeplini serviciile clientului;
 • Determinarea proprietăţilor chimice a produselor calmante și regenerante;
 • Utilizarea corecta a produselor antiseptice și antibacteriene în diverse cazuri;
 • Instrumente și materiale în electroepilare.
 • Tehnica electroepilării
 • Tehnicile de efectuare a electroepilării pe zone.
 • Utilizarea materialelor și instrumentelor specifice electroepilării;
 • Identificarea tipului de păr folicular și starea pielii clientului;
 • Aplicarea tehnicilor de electroepilare în dependență de specificul fiecărei zone ale corpului uman;
 • Acordarea de asistență profesională post – epilatorii;

          Scopul cursurilor este facilitarea integrării sociale a tinerilor și adulților pe piaţa muncii din RM în concordanţă cu aspiraţiile lor profesionale şi cu necesităţile angajatorilor. Această meserie le va permite profesarea epilării electricei profesionist, deoarece electroepilarea este un serviciu solicitat tot mai mult pe piaţa muncii autohtone cât și peste hotarele ei.
          Angajarea în câmpul muncii are loc conform calificării atribuite. În conformitate cu Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova, absolvenții programului pot să activeze în saloanele de frumusețe publice, care prestează servicii de electroepilare.