Frizerie și Cosmetică

Frizerie și Cosmetică

Frizerie și Cosmetică

Specialitatea: Frizerie si cosmetica – 101210

Calificarea: Tehnician cosmetică și frizerie

Misiunea

Misiunea specialităţii „Frizerie şi cosmetică” are ca scop pregătirea specialiştilor competenţi în domeniul ,,Servicii” , care au o pondere semnificativă pe piaţa muncii. Specialistul, în activitatea sa,  are o pregătire profesională de bază, fundamentată pe cunoştinţe teoretice aplicabile, abilităţi şi deprinderi practice, comportament etic. Este o personalitate integră, ce are formate şi dezvoltate competenţe profesionale, pentru a face faţă cerinţelor actuale şi de perspectivă ale  dezvoltării calificării .

Tehnician cosmetică şi frizerie este un specialist cu studii profesionale tehnice postsecundare/postsecundare nonterţiare, care posedă abilităţi şi competenţe generale, de orientare socio-umanistică, de formare fundamentală şi de specialitate, deprinderi şi abilităţi practice în specialitate. În acest scop elevul studiază  tehnologii  şi tehnici moderne de îngrijire cosmetică, frizerie, tehnici de lucru cu produse, instrumente, aparate specifice domeniului, poate executa lucrări de îngrijire a părului, de frizerie,  de coafare, de colorare, este capabil de a  executa diverse lucrări şi proceduri de îngrijire cosmetică pentru menţinerea sănătăţii şi frumuseţii corpului uman.

În acest scop, tehnicianul cosmetică şi frizerie posedă cunoştinţe vaste  şi fundamentale în domeniile: igienă şi  microbiologie, îngrijirea corpului uman, masaj, tehnici de make-up,  tatuaj corporal, desen artistic, manichiură / pedichiură etc.  Formarea   profesională de specialitate  se realizează prin   formarea de competenţe în domeniul  tehnologiilor şi tehnicilor  moderne  în frizerie, a tehnologiilor lucrărilor de frizerie,  a produselor  de îngrijire cosmetică, tehnici de îngrijire cosmetică, precum şi competenţelor formate în cadrul stagiilor de practică.

Pregătirea specialiştilor presupune realizarea celor 4  componente de bază ale planului de învăţământ, conform Planului-cadru:

Componenta fundamentală are drept scop acumularea cunoştinţelor privind conceptele de bază şi formarea competenţelor în următoarele domenii:
 • Anatomie şi fiziologie
 • Igiena şi microbiologia
 • Tehnici de make-up
 • Noţiuni sumare despre maladiile cutanate
 • Bazele îngrijirii corpului uman
 • Bazele masajului
 • Tatuajul corporal
 • Tehnologii digitale
 • Securitate şi sănătate în muncă
Componenta de formare a abilităţilor şi competenţelor generale va include acumularea cunoştinţelor şi formarea competenţelor, în următoarele domenii:
 • Limba modernă aplicată
 • Decizii pentru un mod sănătos de viaţă
 • Tehnologia informaţiei
 • Bazele comunicării
 • Protecţia muncii
Componenta de orientare socio – umanistică va fi asigurată de studierea următoarelor discipline:
 • Etica profesională
 • Bazele antreprenoriatului
 • Bazele legislaţiei în domeniu
 • Filosofia
Componenta de orientare spre specialitate presupune studierea domeniilor legate nemijlocit de specialitate, care presupun acumularea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul frizeriei şi cosmeticii. La baza formării profesionale de specialitate stau disciplinele:
 • Tehnologii şi tehnici moderne în frizerie
 • Tehnologia lucrărilor de frizer I
 • Tehnologia lucrărilor de frizer II
 • Tehnologia lucrărilor de frizer III
 • Produse de îngrijire cosmetică
 • Tehnica de îngrijire cosmetică I
 • Tehnici de îngrijire cosmetică II

ROLUL DOMENIULUI ÎN ALTE PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ

Agenţii economici, cât şi alte instituţii angajatoare de profil solicită specialişti competenţi şi practicieni, capabili să analizeze, să judece, să ia decizii în diverse situaţii din activitatea profesională, ceea ce se poate realiza prin formarea şi dezvoltarea competenţelor specifice domeniului “Servicii” . Titularul specialității poate activa în domeniul Serviciilor de îngrijire cosmetică şi frizerie în calitate de cosmetician, frizer, masor, machior, consilier de imagine în saloanele de frumuseţe, de frizerie şi coafare, cabinetele de masaj, machiaj, stilist la Î.I., S.R.L.,case de modă, teatre, televiziune şi alte unităţi economice, care deservesc domeniul Serviciilor, precum şi în domenii ce ţin de arte : vestimentaţie, arte decorative, industria modei, managementul saloanelor şi marketingul produselor şi utilajului cosmetic.