Frizer

Frizer

Denumirea programului:
FRIZER

Programul de formare profesională a adulților, meseria „Frizer” acordă Certificat acreditat de către Ministerul Educației și Cercetării însoțit de un supliment confirmativ. Diploma încadrează un QR code generator individual care confirmă veridicitatea acesteia.

Cursul este destinat, doritorilor de a deveni specialiști profesionişti în modelarea coafurii, executării tunsorilor pentru dame, bărbați și copii, persoanelor creative, care manifestă măiestrie și originalitate aplicând tehnici moderne din domeniu.

Servicii de frizer sunt incluse în lista serviciilor predominante în rândul populației. Afacerile în acest domeniul sunt una din cele mai masive în ceea ce privește numărul de întreprinderi mici, însă care ocupă o poziție de lider în ceea ce privește veniturile ale sectorului de servicii personale.

Diploma

CONDIȚII DE REALIZARE

          Cursul de „Frizer” posedă conținut teoretice și practice. La orele teoretice, beneficiarii studiază structura părului, structura pielii, etc. În atelierul de lucru accentul se pune pe respectarea regulilor de siguranță și sanitare industriale și igienă: beneficiarii au variația de a efectua următoarele activități: punerea în aplicare a părului și a extrage piloni coafuri de execuție (zi si noapte), efectuarea de colorare a părului, tunsori și execuție, etc.

          Numărul de cursanți în grupul de studiu poate varia de la 10 până la 15 de persoane.
Durata orelor de formare profesională teoretice și practice – 40 de minute.
Recunoscuți în lumea mondenă cu studii superioare, formări continue și participări la diferite concursuri naționale și internaționale. Eficiența cunoștințelor în arta frizeriei îndeosebi depinde de luminarea sălii, de manechini, oglinzi, mese de lucru, reviste, placate, etc.

          În procesul instructiv sunt utilizate instrumentele TIC, care au un rol important în efectivul procesului educațional: mijloace video, audio, multimedia, cărți și filme electronice, precum și materialele didactice, manechine, fișele de lucru.

          Durata programului de formare continuă este de 2,5 luni, o perioadă în care formabilii reușesc să obțină competențe specifice înaintate, participând activ la orele teoretice și practice. Cursul finisează cu un examen care testează abilităţile teoretice si practice ale formabililor ce reprezintă latura acţionară, iar atitudinile şi caracteristicile de personalitate individualitatea profesională a fiecăruia.

Specialistul calificat, conform programului de formare profesională a adulților, la meseria „Frizer” va demonstra:

Cunoștințe:

 • tipuri de servicii din domeniu;
 • regulile de deservire și consiliere a clienților;
 • bazele fiziologice a pielii și a părului;
 • regulile sanitare și de igienă, siguranță;
 • organizarea locului de muncă;
 • forme și metode de tunsoare în salon;
 • normele, tehnicile și metodele de îndeplinire a diferitor genuri de servicii de frumusețe;
 • gama de materiale utilizate în practica lucrărilor de frizerie;
 • compoziția și proprietățile preparatelor, soluții pentru aplicații speciale;
 • produsele cosmetice – efectul lor asupra pielii și a părului;
 • modalități de acordare a primului ajutor;
 • rata consumului de materiale, produse în frizerie;

Aptitudini:

 • furnizarea serviciilor de frizerie pentru public;
 • identificarea nevoilor clientului;
 • evaluarea aspectului exterior al potențialilor clienți;
 • analiza stării scalpului și a părului clientului;
 • determinarea căilor și mijloacelor de executare a servicii de tunsoare;
 • monitorizarea proceselor tehnologice ale serviciilor de tunsoare produse și materiale profesionale;
 • utilizarea profesională a echipamentelor tehnice, scule profesionale și accesorii;
 • menținerea un mediu de lucru sigur și curat.
 • Organizarea locului de muncă în salonul de frumusețe
 • Instrumentele, aparatele și ustensilele frizerului
 • Anatomia părului
 • Tehnici de bază pentru frizuri
 • Frizuri pentru bărbați
 • Frizuri pentru dame
 • Organizarea locului de muncă conform specificului saloanelor de frumusețe;
 • Utilizarea instrumentelor, ustensilelor și aparatajului după destinație în dependență de specificul frizurii;
 • Identificarea tipului de păr, a particularităților feței și a formei craniului clientului;
 • Aplicarea tehnicilor de frezat cu respectarea tuturor normelor în vigoare;
 • Realizarea tunsorilor bărbătești cu respectarea particularităților specifice frizurii pentru bărbați;
 • Realizarea tunsorilor de dame cu respectarea particularităților specifice frizurii pentru dame.
Absolvenții programului de formare profesională a adulților, calificarea „Frizer” pot activa în calitate de meșteri în:
 • Saloane de frumusețe
 • Frizerii
 • Studiouri (inclusiv studiouri fotografice)
 • Teatru și televiziune.

Se lucrează cu produse profesionale:

Modele de lucrări