Masaj corporal

Masaj corporal

Masaj corporal

Denumirea programului:
Maseur/maseuză de întreținere și relaxare

Programul de formare profesională a adulților, meseria „Masaj corporal” acordă Certificat acreditat de către Ministerul Educației și Cercetării însoțit de un supliment confirmativ. Diploma încadrează un QR code generator individual care confirmă veridicitatea acesteia.
Programul de formare profesională a adulților din cadrul calificării Maseur/maseuză de întreținere și relaxare este un document normativ şi obligatoriu pentru realizarea procesului de pregătire. Ocupația de Maseur presupune o sferă largă de competenţe pentru desfăşurarea activităţii şi anume asigurarea condiţiilor igienico-sanitare în cabinetul de masaj şi personale, auto pregătirea în vederea efectuării masajelor.

Diploma

CONDIȚII DE REALIZARE

Pentru desfășurarea procesului de studiu eficient în formarea și dezvoltarea competențelor profesionale, li se propun profesori calificați în domeniu, săli de clasă dotate cu mobilier respectiv:Resurse didactice și produse, tabele, scheme, ustensile, aparate mecanice și electrice, care sunt oferite elevilor de către profesor, păstrate în cabinetul unde se desfășoară orele teoretice și practice.

Cunoștințele şi aptitudinile propuse pentru curs pot fi atinse prin antrenarea în diverse situaţii de învăţare ce presupune planificarea activităţilor educaţionale bazate pe îmbinarea metodelor şi mijloacelor de învăţare adecvate părților interesate, formării competenţelor profesionale şi aplicarea strategiilor eficiente centrate pe adult.
Deprinderile, abilităţile acumulate vor permite cursanților să fie siguri în activităţile practice corespunzătoare lucrărilor îndeplinite/funcţiilor de maseur. Cursul permite racordarea rapidă la specialitatea aleasă şi dezvoltă capacitatea lor de a sintetiza cunoştinţele de specialitate, înzestrându-i cu un aspect teoretico-practic şi un set de competenţe, valori şi atitudini care sunt menite să asigure o integrare profesională optimă.
Cunoştinţele şi aptitudinile prealabile pe care trebuie să le stăpânească cursantul în studierea modulului sunt:

 • Aplicarea acțiunilor de curățare și dezinfectare la locul de muncă;
 • Conștientizarea relaţiei complexe dintre factorii igienici și sănătatea clienților;
 • Prevenirea îmbolnăvirilor clienților prin scăderea expunerii la factorii de risc ai mediului;
 • Schematizarea etapelor mecanismului de transmitere a infecției;
 • Explicarea principalelor riscuri (infecţios, chimic, fizic) pentru starea de sănătate a persoanelor legate de condiţiile de lucru;
 • Recunoaşterea analizatorului cutanat ca sistem de comunicare între organism şi mediul înconjurător;
 • Recunoașterea leziunilor cutanate elementare;
 • Însuşirea unor noţiuni de morfologie şi histologie a pielii şi a anexelor sale;
 • Prezentarea factorilor de risc şi a bolilor cutanate la locul de muncă;
 • Identificarea manifestărilor infecţiilor cutanate;
 • Interpretarea relaţiei dintre sistemul osos şi sistemul muscular;
 • Recunoaşterea grupurilor de muşchi.
 • Reguli igienice în aplicarea masajului
 • Masaj somatic
 • Masaj reflexogen
 • Masaj terapeutic
 • Aplicarea normelor sanitaro-igienice la locul de muncă a maseurului;
 • Aplicarea tehnicilor masajului somatic;
 • Aplicarea tehnicilor masajului reflexogen;
 • Aplicarea tehnicilor masajului terapeutic.
Angajarea în câmpul muncii are loc conform calificării atribuite. În conformitate cu Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova, absolvenții programului pot să activeze în instituțiile medico-sanitare publice, instituții private care prestează servicii de masaj și reabilitare, centre de frumusețe, spa, instituții complexe destinate pentru sport și sănătate, aziluri pentru bătrâni. Maseurul are competențele necesare aplicării tehnicilor specifice masajului și formelor acestuia, vizând efecte de relaxare sau terapeutice, aplicare efectuată în scop preventiv, curativ, recuperator, având ca obiectiv optimizarea stării de sănătate și creșterea vitalității beneficiarilor de masa.

Modele de lucrări