Planificarea și administrarea serviciilor de frumusețe

Planificarea și administrarea serviciilor de frumusețe

Planificarea și administrarea serviciilor de frumusețe

Specialitatea: Planificarea și organizarea afacerilor – 101210
Calificarea : Tehnician în servicii de frumusețe

Misiunea

Misiunea specialităţii „Planificarea și administrarea serviciilor de frumusețe”, are ca scop pregătirea specialiştilor competenţi în domeniul ,,Servicii”, care au o pondere semnificativă pe piaţa muncii.

Pregătirea specialiştilor presupune realizarea celor 4  componente de bază ale planului de învăţământ, conform Planului-cadru:

Componenta fundamentală are drept scop acumularea cunoştinţelor privind conceptele de bază şi formarea competenţelor în următoarele domenii:
 • Bazele contabilității
 • Bazele contabilității fiscale
 • Bazele economiei
 • Bazele managementului
 • Psihologia negocierii conflictelor
 • Bazele marketingului
 • Tehnologii digitale
 • Lucrări de secretariat și birotică
 • Marketingul resurselor umane
Componenta de formare a abilităţilor şi competenţelor generale va include acumularea cunoştinţelor şi formarea competenţelor, în următoarele domenii:
 • Limba modernă aplicată
 • Decizii pentru un mod sănătos de viaţă
 • Tehnologia informaţiei
 • Protecție civilă
 • Protecţia muncii și mediului ambiant
Componenta de orientare socio – umanistică va fi asigurată de studierea următoarelor discipline:
 • Etica profesională și comunicare
 • Bazele antreprenoriatului
 • Bazele legislaţiei în domeniu
 • Filosofia
Componenta de orientare spre specialitate presupune studierea domeniilor legate nemijlocit de specialitate, care presupun acumularea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul frizeriei şi cosmeticii. La baza formării profesionale de specialitate stau disciplinele:
 • Norme de protecție a utilajului
 • Tehnologii şi tehnici moderne în manichiură
 • Tehnologia şi tehnici in frizerie
 • Tehnologia şi tehnici de machiaj
 • Produse de îngrijire cosmetică
 • Tehnica de îngrijire cosmetică pe baze de produs
 • Tehnica de îngrijire cosmetică pe baze de aparataj
 • Produse și tehnici de masaj

ROLUL DOMENIULUI ÎN ALTE PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ

Titularul specialității poate activa ca Manager în servicii cosmetice, poate gestiona o afacere în domeniu, şef de salon, întreprindere, S.R.L., unitate economică, distribuitor de produse cosmetice, precum şi poate activa în domeniul Serviciilor de îngrijire cosmetică în calitate de cosmetician, frizer, masor, machior, consilier de imagine în saloane de frumuseţe, de frizerie şi coafare, cabinete de masaj, machiaj, stilist în casele de modă, teatre, televiziune şi alte unităţi economice, care deservesc domeniul managementului.