Tatuator

Tatuator

Denumirea programului:
Tatuator micropigmentare

          Programul de formare profesională a adulților, meseria acordă Certificat acreditat de către Ministerul Educației și Cercetării însoțit de un supliment confirmativ. Diploma încadrează un QR code generator individual care confirmă veridicitatea acesteia.
          Progresul evoluției serviciilor de frumusețe atinge niveluri înalte în dependență de necesitățile și dorința de a masca defectele faciale prin tatuajul cosmetic aplicat de către sexul femenin, cu scopul de a se simți frumoasă, eliminând rutina zilnică a machiajului cosmetic, precum și înfrumusețarea corpului prin tatuajul corporal, care devine tot mai solicitat și frecvent în rândurile tineretului.
          Tendințele din domeniul tatuajului corporal și micropigmentării sunt dictate atât de modă, cât și evoluția tehnologiilor moderne din domeniul serviciilor de frumusețe, permanenta actualizare a stilurilor, a produselor și utilajului specific accentuiază necesitatea și importanța studiului și dezvoltarea domeniului profesional respectiv.

CONDIȚII DE REALIZARE

          Centrul de Excelență în Estetică posedă o baza materială şi didactică satisfăcătoare pentru pregătirea meșterilor tattoo și micropigmentare. Instituția dispune de laborator cosmetologic dotat cu: mobilier specific, produse cosmetice profesionale, aparataj și instrumente specifice pentru proceduri, materiale de unică folosință, etc.
          Un rol important în efectivul procesului educațional îl posedă instrumentele TIC utilizate – monitor TV, laptop, precum și materialele didactice, pielea sintetică, fisele de lucru. În cadrul programului de formare continuă beneficiarii vor stăpâni cunoștințe și competențe dobîndite la orele teoretice, practice și laborator, exersând tehnicile de pigmenare pe latex, ulterior pe clienți,conform curriculumului modular.
          Durata programului de formare continuă (integral) este de 30 zile, o perioadă în care formabilii reușesc să obțină competențe specifice înaintate, participând activ la orele teoretice, de laborator și practice. Ulterior formabilii demonstrează cunoștințele și abilitățile dobândite în cadrul activităților de evaluare/ examinare teoretică și practică. Numărul de formabili în grupul de studiu poate varia de la 2 până la 6 persoane sau sunt desfășurate individual. În cazul solicitării separate a competențelor în micropigmentare sau doar în domeniul tatuajului corporal, durata va depinde de numărul de ore planificate pentru fiecare.

Specialiștii calificați, conform programului de formare profesională a adulților, meseria „Tatuator” vor demonstra la finele instruirii:

Cunoștințe:

 • anatomia facială și corporală;
 • regulile sanitare și de igienă;
 • organizarea locului de muncă și pregătirea cabinetului pentru proceduri;
 • indicațiile și contraindicațiile în executarea procedurii de pigmentare;
 • concepţiile teoretice şi aplicative ale meseriei alese;
 • regulile de deservire și conseliere a clienților;
 • utilajul, instrumentele specifice proceurii de pigmentare;
 • recomandări și contraindicații în îngrijirea postpigmentară;
 • materiale și produsele specifice, utilizate în procesul pigmentării.

Aptitudini:

 • asigurarea condițiilor de igienă, siguranță și calitate în realizarea tatuajului permanent și cosmetic;
 • analiza caracteristicilor faciale și corporale individuale ale clientului;
 • determinarea și stabilirea în acord comun în vederea selectării imaginilor, formelor, nuanțelor aplicate;
 • respectarea etapelor proceselor tehnologice ale pigmentării;
 • menținerea unui mediu de lucru sigur și curat;
 • aplicarea strategii creative în soluționarea problemelor practice;
 • realizarea imaginilor tattoo și machiaje permanente clienților cu categorie de vârstă diferită;
 • executarea modelării formelor în conformitate cu tendințele moderne actuale;
 • direcționarea procedurilor spre un rezultat estetic și benefic pentru client;
 • analiza rezultatelor procedurilor realizate în tatuajul permanent și cosmetic;
 • selectarea şi experimentarea tehnologiilor moderne din domeniu.
 • Dotarea și condițiile locului de muncă în domeniu;
 • Teoria culorilor și modelarea estetică a formelor în micropigmentare
 • Tehnici moderne în tatuajul permanent
 • Aplicarea normelor de siguranță sanitaro-igienice la locul de muncă;
 • Aplicarea materialelor specifice în cadrul executării procedurii de pigmentare;
 • Afectuarea corecției formelor faciale în executarea tatuajului cosmetic;
 • Stăpânirea tehnicilor moderne de pigmentare a pielii;
Angajarea în câmpul muncii are loc conform calificării atribuite. În conformitate cu Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova, absolvenții programului de formare profesională a adulților, calificarea „Tatuator” pot activa în calitate de meșter tatuator în:
 • Saloane de frumusete,
 • Cabinete private,
 • Întreprindere individuală/ SRL;
 • Tattoo studio/salon.